Roboty ziemne

Każda budowa wymaga odpowiedniego rozplanowania i przygotowania terenu pod inwestycję. Wykonujemy wszelkie roboty ziemne na Państwa posesji. Jest to pierwszy etap budowy i od niego zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Prace ziemne polegają na wydobyciu ziemi, usunięciu jej z placu budowy i przetransportowanie w inne miejsce w razie potrzeby, a także odpowiednie kształtowanie gruntu naturalnego. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z przepisami budowlanymi i założeniami architektonicznymi danego projektu. Prace ziemne mogą mieć różne formy. W zależności od miejsca pracy dzielimy je na nasypy prowadzone nad powierzchnią ziemi oraz wykopy prowadzone poniżej jej poziomu.

 

Wykopy budowlane

Wykonujemy wykopy budowlane stałe i tymczasowe, zarówno wąsko przestrzenne, jak i szerokoprzestrzenne. Stosujemy metody czołowe i warstwowe w zależności od ukształtowania terenu i wykonywanego zagłębienia. Wykwalifikowani pracownicy oraz nowoczesny sprzęt pozwalają nam pracować na każdej budowie. Rodzaje wykopów budowlanych prowadzonych przez naszą firmę to między innymi:

  • wykopy budowlane obejmujące przygotowanie terenu pod budowę m.in. piwnic, parkingów, basenów oraz stawianie fundamentów,
  • wykopy przygotowujące grunt do prac wodno-kanalizacyjnych,
  • wykopy pod rurociągi, kable elektryczne,
  • wykopy na rozporach,
  • wykopy prowadzone w ścianach szczelinowych.

Swoje usługi kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu!