Nasypy budowlane

Pracujemy nie tylko pod ziemią, ale w zakres naszych prac ziemnych wchodzą również nasypy budowlane tworzone na powierzchni. Pracujemy zgodnie ze sztuką inżynierską i przestrzegamy wszystkich norm budowlanych. Wykonujemy nasypy metodą warstwową, a nałożenie kolejnych warstw przebiega dopiero wtedy, gdy poprzednie osiągną odpowiednie parametry techniczne. Dzięki temu konstrukcja nasypowa nie stwarza zagrożenia oraz jest wytrzymała. Starannie dobieramy materiał nasypowy i kontrolujemy zachowanie co najmniej minimalnego wskaźnika różnoziarnistości. Unikamy prac nasypowych zimą, a szczególnie w przypadku zamarzniętego i zbrylonego gruntu.

W zakresie naszych kompetencji leży wykonywanie:

  • nasypów ziemnych wykonanych z materiału zasypowego,
  • nasypów wzmocnionych (zbrojonych).

 

Rodzaje wykonywanych nasypów

Nasypy budowlane mogą być wykonywane w formie prac ziemnych w wykopach pod powierzchnią ziemi, a także (znacznie częściej) powyżej powierzchni pierwotnego terenu. Nasypy mogą pełnić różne funkcje techniczne. Nasza firma wykonuje:

  • nasypy drogowe,
  • nasypy kolejowe,
  • nasypy pod budowle hydrotechniczne,
  • zapory ziemne,
  • wały i groble stawowe,
  • składowiska odpadów (komunalnych, przemysłowych i innych),
  • nasypy pod duże konstrukcje przestrzenne.

Wykonujemy także nasypy jako wymianę gruntów. Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorcami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!