Które maszyny budowlane są niezbędne do przeprowadzania prac ziemnych?

Każda budowa wymaga odpowiedniego rozplanowania i przeprowadzenia prac ziemnych. Są to wszelkie czynności, które pomagają przygotować teren, na którym ma się wznieść jakikolwiek budynek. Prace ziemne, czy też roboty ziemne, opierają się głównie na wydobywaniu ziemi, usuwaniu jej, transportowaniu, a także odpowiednim kształtowaniu.

Wszystko to musi odbywać się w pełnym nadzorze budowlanym oraz zgodnie z wytycznymi projektowymi. Roboty prowadzone są przede wszystkim wtedy, gdy mowa jest o tworzeniu podziemnych budowli (parkingi, piwnice), fundamentów budynku naziemnego, instalacji podziemnych, a także kształtowaniu terenu pod inne nawierzchnie. Prace ziemne prowadzone są głównie z pomocą ciężkiego sprzętu, jednak w niektórych sytuacjach robi się to ręcznie lub przy pomocy dynamitu – w przypadku rozbijania skał lub innych twardych gruntów, z którymi nie radzą sobie maszyny.

Należy pamiętać, że prace ziemne to nie tylko czynności wykonywane poniżej poziomu gruntu, ale również często wszelkiego rodzaju nasypy wykorzystywane na przykład podczas budowy dróg. Podział maszyn do prac ziemnych jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje nie tylko najpopularniejsze koparki i ładowarki, ale również szereg sprzętu ciężkiego do przesuwania, transportowania, a także prac pomocniczych. Nie wszystkie maszyny zawsze są niezbędne podczas każdej budowy, jednak na pewno ciężko jest sobie wyobrazić plac budowy bez koparek, spycharek, ładowarek czy równiarek.

Maszyny do odspajania gruntów

Maszyny do odspajania gruntu z możliwością jego przemieszczenia na niewielkie dystanse lub przewożenia w wybrane miejsce to najpopularniejszy sprzęt ciężki wykorzystywany podczas każdej budowy przez firmy świadczące usługi remontowo-budowlane. Do samego odspajania gruntu i jego przewożenia w obrębie budowy wykorzystuje się koparki jednonaczyniowe lub wielonaczyniowe, a także ładowarki i spycharko-ładowarki. Zaliczane do grupy maszyn odspajających grunt zgarniarki różnego typu pozwalają dodatkowo układać wykopaną ziemię w nasyp lub zwałkę.

Maszyny do przesuwania

Niezwykle popularne są również maszyny do przesuwania. Różnią się one od sprzętu ciężkiego do odspajania gruntów tym, że wyposażone są w specjalne lemiesze lub talerze. To właśnie dzięki nim mogą przesuwać urobek w wybrane miejsce. Są to przede wszystkim spycharki, koparko-spycharki i równiarki. Niektóre z tych urządzeń łączą w sobie cechy zarówno maszyn do odspajania, jak i przesuwania.

Maszyny transportowe

Na każdej budowie bardzo ważną funkcję pełnią maszyny transportowe, wykonujące swoją pracę  w płaszczyźnie pionowej, a także poziomej. Maszyny do pionowego transportu ziemi to przede wszystkim wszelkiego rodzaju przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe i żurawie o niewielkim udźwigu. W przypadku małych terenów budowy, na przykład pod dom jednorodzinny, taki sprzęt rzadko jest wykorzystywany. W większości przypadków do przewozu ziemi wystarczy zastosować koparko-ładowarki i wywrotki. Wyróżniany jest dodatkowo transport ziemi poziomy, a służą do tego najprostsze urządzenia jak taczki, które w dalszym ciągu od lat są nieodłącznym elementem wyposażenia każdej budy, po większe i bardziej zaawansowane w rodzaju pakownych wagonów kolejowych. Maszyny te są niezwykle pomocne podczas wielu robót ziemnych i skracają czas wykonywania różnego rodzaju czynności.

Maszyny pomocnicze

Dodatkowo na placach budowy wyróżnia się różnego rodzaju maszyny pomocnicze. Służą one do robót dodatkowych, takich jak zagęszczanie i spulchnianie gruntu. Podział urządzeń do zagęszczania gruntów to: walce, wibratory i ubijarki, natomiast maszyny do spulchniania ziemi to: zrywaki, pługi, talerze. Dodatkowo bardzo często spotkać można sprzęt ciężki do usuwania zadrzewień. Głównie wykorzystywane są podczas budowy dróg, gdy konieczne jest usunięcie drzew i krzewów z pasa zieleni wzdłuż jezdni.