Jak przygotować teren pod budowę domu?

Kupno działki budowlanej to nie wszystko. Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba załatwić szereg formalności w urzędzie, znaleźć dobrą ekipę budowlaną, a także przygotować teren pod fundamenty. Dopilnowanie wszystkich kroków przed rozpoczęciem budowy domu jest bardzo ważne. Sprawi, że dom będzie bezpieczniejszy i wygodniejszy w funkcjonowaniu. Pierwszym etapem jest zawsze złożenie dokumentów potrzebnych do wybudowania domu. 

W tym celu potrzebny jest też projekt domu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji trzeba znaleźć polecaną ekipę budowlaną, która wyrówna teren pod budowę domu i przeprowadzi prace ziemne niezbędne do wykonania fundamentów. W wielu przypadkach niezbędne będzie skorzystanie z usług leśnych, aby pozbyć się z działki drzew czy krzewów uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Przed samą budową domu teren należy ogrodzić i umieścić tabliczkę informacyjną. Poniżej omawiamy wszystkie najważniejsze kroki, aby dobrze przygotować teren pod budowę domu.

Formalności w urzędzie przed budową domu

Pierwszym i najważniejszym krokiem przed jakimikolwiek pracami budowlanymi jest załatwienie szeregu formalności w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego. Przed wizytą należy przygotować następujące dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy:

 • projekt domu w 4 egzemplarzach, których autorzy należą do regionalnych izb branżowych,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku gdy działki nie obejmuje MPZP,
 • geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa wykonana,
 • mapa ewidencyjna działki w skali 1:1000,
 • potwierdzenie praw do użytkowania działki budowlanej,
 • raport określający warunki techniczne działki,
 • kosztorys dostawy mediów (prąd i woda oraz ewentualnie gaz, gdy jest doprowadzony).

Jeśli dom będzie znajdował się na skarpie lub zboczu, niekiedy trzeba wykonać dodatkowe ekspertyzy geologiczne. Wskazują one działania niezbędne do zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem się. Wówczas architekt jest zobowiązany dopasować projekt domu do opinii specjalistów.

Wyrównanie terenu pod budowę

Do wyrównania terenu pod budowę należy wynająć koparkę. Średni koszt pracy to od 40 do 60 zł za godzinę. Najpierw operator powinien zebrać trawę (darń) i żyzną glebę, a następnie przewieźć to wszystko w jedno miejsce. Jeśli będzie tego bardzo dużo, trzeba wynająć wywrotkę do wywózki ziemi. Podczas wyrównywania terenu łatwo można ustalić nośność gruntu. Jeśli ziemia gwałtownie zapada się pod naciskiem (np. wskutek wjechania samochodu na wyrównaną działkę), to konieczne jest dodatkowe utwardzenie. Polega to na ubiciu gruntu kruszywem, a koszt waha się od 15 do 30 zł/m2.

W tym momencie warto też ustalić i przygotować konkretne miejsce na działce do składowania materiałów budowlanych i innych niezbędnych narzędzi. Dobrze jest wynająć aluminiowy kontener lub postawić prowizoryczną szopę. Należy jednak pamiętać, że taki składzik musi być wytrzymały, stabilny i bezpieczny. Nie może stanowić zagrożenia dla innych osób i ulegać podmuchom wiatru czy grozić zawaleniem pod ciężarem śniegu. Musi też znajdować się na terenie działki. Kontener powinien być też odpowiednio zabezpieczony, aby uniemożliwić kradzież surowców.

Usługi leśne

W wielu przypadkach konieczne jest zatrudnienie specjalistów od usług leśnych i usunięcie drzew oraz krzewów na terenie budowy. Najczęściej wycinka przeprowadzana jest na niewielkich działkach budowlanych, na których każdy skrawek jest na wagę złota. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody niektóre drzewa wymagają specjalnego pozwolenia. Bez problemu jednak z własnej posesji można wyciąć drzewa o obwodach pnia mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących:

 • 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca, klonu,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Bez zezwoleń można też wyciąć rośliny, których wiek nie przekracza 10 lat, a także krzewy o powierzchni mniejszej niż 25 m2.

Prace ziemne

Ostatnim, ale najważniejszym etapem przygotowania działki pod budowę domu są prace ziemne. Ściślej mówiąc – jest to wykopanie przestrzeni pod fundamenty domu. Wszystkie błędy i niedopatrzenia mają ogromny wpływ na dalszą budowę oraz użytkowanie domu. Prace ziemne muszą całkowicie pokrywać się z projektem. Przed rozpoczęciem prac dobrze jest sięgnąć po pomoc specjalisty, który skontroluje przekątne obrysów domu przed wykonaniem wykopów. Same prace ziemne wykonywane są przy pomocy koparki. 

Koszt prac ziemnych pod fundamenty zależy od:

 • powierzchni fundamentu wytyczonej w obrysie budynku,
 • jakości sprzętu,
 • kosztów dojazdu.