Czy karczowanie drzew wymaga specjalnych zezwoleń?

Planujesz wycinkę drzewa lub krzewu i zastanawiasz się, czy karczowanie wymaga specjalnych pozwoleń? Podpowiadamy, jak przeprowadzić wycinkę w pełni legalnie. Samo przedsięwzięcie jest regulowane przepisami prawa, które określają wszystkie warunki, kiedy zgoda na wycięcie konkretnych drzew i krzewów jest wymagana. Zawsze trzeba pamiętać, że nielegalne pozbywanie się niektórych drzew i roślin wiąże się z poniesieniem konsekwencji prawnych. Które konkretne rośliny kwalifikują się do konieczności wizyty w urzędzie w celu uzyskania wszystkich pozwoleń i co powinien zawierać wniosek na wycinkę? 

Pozwolenie na wycinkę drzew wymagane jest w następujących sytuacjach:

 • krzewy i drzewa owocowe rosną na terenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni publicznej,
 • drzewa i krzewy rosną w pasach zieleni wzdłuż dróg publicznych,
 • drzewa i krzewy uległy degradacji lub zniszczeniu wskutek katastrof, zdarzeń losowych, warunków atmosferycznych (np. wypadek, szkodliwa działalność bobrów),
 • krzewy starsze niż 10 lat,
 • drzewa mające obwód pnia powyżej 35 cm w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, wierzb, topoli, robinii akacjowej, klonu srebrzystego, platanu klonolistnego,
 • pozostałe drzewa wymagają pozwolenia, gdy ich pień ma więcej niż 25 cm obwodu.

Wszystkie pozostałe sytuacje, przeciwne do wymienionych wyżej lub całkowicie inne, nie wymagają pozwoleń. Jest to między innymi wycinka drzewek owocowych na własnej posesji, krzewów lub drzew rosnących w skupisku do 25 m2, krzewów owocowych. W niektórych sytuacjach, gdy drzewo uległo zniszczeniu wskutek szkodliwych warunków atmosferycznych, katastrof lub działania osób trzecich (np. uderzenie pioruna), nie jest wymagana zgoda, jednak zawsze taka wycinka musi być poprzedzona oględzinami organu, który potwierdzi, że dane drzewo stanowi złom lub wywrot.

Wycinka drzew na prywatnej posesji

Niektóre sytuacje zmuszają właściciela działki budowlanej, rolnej lub rekreacyjnej do ścięcia znajdującego się na niej drzewa. Powody to między innymi plany budowlane, zmiana zabudowy, zły stan rośliny, montaż paneli fotowoltaicznych lub słoncznych. Sama wycinka drzew podlega ścisłym regulacjom prawnym, bez względu na to, czy jest to roślina znajdująca się w przestrzeni publicznej, czy na prywatnej posesji. Bezproblemowa wycinka drzew występuje w dwóch sytuacjach:

 • drzewo lub krzew jest chore,
 • drzewo lub krzew zagraża bezpieczeństwu,
 • drzewo lub krzew jest martwe. 

Bez względu na rodzaj drzewa czy krzewu warto jest sięgnąć po pomoc firmy świadczącej usługi leśne, która profesjonalnie zajmie się wycinką, bez narażania sąsiednich budynków czy roślin na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Warto jest wiedzieć, że niektóre gatunki drzew mają z góry narzuconą opłatę urzędową związaną z ich wycinką. Nie są to wysokie kwoty, ale stawka ta każdego roku może ulec zmianie. Sama cena wycinki drzewa przeliczana jest w zależności od jego wysokości i obwodu.

Co powinno zawierać pozwolenie na wycinkę?

Samo uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu jest stosunkowo proste, jednak kluczowe jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Nie wystarczy sam telefon do urzędu wykonany w celu poinformowania o wycince. Dokument dostarczony do urzędu musi być zgodny z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Niektóre instytucje mają własne wzory, dlatego warto jest sprawdzić to we własnym urzędzie. Jeśli taka gotowa templatka nie jest przygotowana przez gminę, warto pamiętać o dostarczeniu wraz z wnioskiem o wycinkę drzewa takich informacji jak:

 • dane właściciela nieruchomości, na której znajduje się drzewo lub krzew do usunięcia,
 • tytuł prawny nieruchomości,
 • gatunek rośliny,
 • obwód rośliny zmierzony na wysokości 130 cm od gruntu,
 • przeznaczenie i rodzaj terenu, na którym znajduje się krzew lub drzewo,
 • mapa lub rysunek z wyraźnym zaznaczeniem umiejscowienia rośliny oraz odległości od granic działki i otaczających roślinę obiektów budowlanych,
 • przyczynę wycinki,
 • planowany termin wycinki.